Senior Software Engineer

Employer Information

Randox

E: recruitment@randox.com

T: +44 (0) 28 9442 2413

W: https://www.randox.com/

Randox Teoranta (County Donegal) are seeking Senior and Lead C# Software Engineers who want the unique opportunity to work at the cutting edge of medical device research and development. These full-time permanent positions will be based at our site in Dungloe, Co. Donegal.

The Role:

 • Designing new high-quality solutions for novel problems.
 • Automated testing and continuous integration.
 • Refining our solutions to make world class products.
 • Learning new cutting-edge technologies
 • Collaborating with colleagues from a wide variety of STEM disciplines every day.
 • Working in a dynamic research and development environment.
 • Being part of an iterative development team.
 • Working almost exclusively on new development.

The Candidate:
Essential:

 • A minimum of 3 years’ software development in C#.
 • Any experience in WPF, UWP, Silverlight, Xamarin or Windows forms.
 • Experience of requirements gathering.
 • Experience of designing and architecting software applications.
 • Experience with UI Design patterns such as MVVM, MVC, MVP
 • Experience of Agile practices and CI / CD platforms.
 • Experience with relational databases.
 • Experience of Unit testing.
 • Experience in all stages of a SDLC.
 • Excellent written and verbal communication skills.

Desirable:

 • Experience leading developers and software project delivery.
 • Experience communicating with and controlling embedded devices using wired and wireless communication protocols.
 • Experience using an ORM.
 • Experience of cloud infrastructure and MS Azure
 • Experience of any of .NET Core, WebAPI, TypeScript,  
 • Experience in any off C++, C, JAVA, Python, R or Delphi.
 • Experience working within a regulated environment.

About Randox:

Randox Laboratories is passionate about improving global health and saving lives through the development of innovative and pioneering products.  Through our commitment and the skill of our people we have grown to be a world leader in diagnostics for clinical healthcare, toxicology, food security and providing quality solutions to over 145 countries.  In order to serve our growing international markets we require high calibre applicants with scientific, engineering, software and broader business skills – including sales, marketing, logistics, finance and many more.
Central to the Randox ethos is our drive to improve healthcare worldwide and every one of our staff plays a vital role in this aim.

As a Gaeltacht employer Randox encourages applications from Irish speakers.

Siocair gur fostóir Gaeltachta é Randox, spreagtar iarratais ó chainteoirí Gaeilge.
 
Tá Saotharlanna Randox díocasach fá sláinte an domhain a bhisiú agus beatha daoine a shábháil a bhuíochas de tháirgí nuálacha agus ceannródaíochta a fhorbairt.  De bharr ár dtiomantas agus scil ár ndaoine, táimid anois inár gceannairí domhanda i ndiagnóisic do chúram sláinte cliniciúil, saineolaíocht, slándáil bia agus ag cur ar fáil réiteach den chéad scoth do níos mó ná 145 tír.  Chun freastal ar ár margaí idirnáisiúnta atá ag fás tá iarratsóirí den scóth de dhíth orainn, daoine a bhfuil scileanna eolaíocha, innealtóireachta, bog earraí agus scileanna gnó níos leithne acu – ar a n-áirítear díolacháin, margaíocht, loigisticiúil, airgeadais agus go leor eile.

Tá ár dtiomantas chun cúram sláinte a fheabhsú ar fud an domhain lárnach do mheon Randox agus tá ról ríthábhachtach ag gach duine dár bhfoireann san sprioc seo.

Is fostóir comhdheiseanna é Randox.

 

Apply for job